Loading

Kontoportal

Beskrivning av kontoportalen vid Lnu

Kontoportalen vid Linnéuniversitetet är en tjänst riktad till personal och studenter. En portal för personal och studenter att hämta ut och administrera sitt användarkonto vid Linnéuniversitetet.

Hantering av personuppgifter

Överföring av personuppgifter

Personuppgifterna från identitetsutfärdaren (din inloggningstjänst) används för att verifiera din identitet så att du får tillgång till ditt användarkonto vid Linnéuniversitetet.

I samband med inloggning i denna tjänst begärs följande personuppgifter från den identitetsutfärdare du använder:

Personuppgifter Syfte Teknisk representation
Personnummer Veta vem som loggar in. norEduPersonNIN
Tillitsnivå Säkerställa att du har bekräftat din identitet. eduPersonAssurance

Förutom direkta personuppgifter överförs även indirekta personuppgifter så som vilken organisation användaren tillhör och vilken identitetsutfärdare som har använts vid inloggningen. I kombination med ovanstående personuppgifter kan dessa användas för att unikt identifiera en person.

Övrig behandling av personuppgifter i tjänsten

Vi kontrollerar att din identitet är student eller anställd vid Linnéuniversitetet genom att hämta information om dig från studiedokumentationssystemet eller HR-systemet. Är du student eller anställd får du möjlighet att hämta ditt användarkonto eller återställa ditt lösenord.

Överföring av personuppgifter till tredje part

Inga personuppgifter överförs till tredje part.

Rättslig grund

Studenter och personal sluter ett avtal i samband med att dom hämtar ut kontot vid Linnéuniversitetet. Användarkontot är en förutsättning för att kunna studera eller arbeta vid Linnéuniversitetet.

För att kunna genomföra vårt myndighetsutövande på ett rättssäkert sätt måste vi kunna verifiera att det är rätt person som hämtar ut sitt användarkonto.

Rätt till registerutdrag, rättelse och radering av personuppgifter

För registerutdrag, rättelse och radering av dina personuppgifter, kontakta personuppgiftsansvarig.

Rättelse av personuppgifter som överförts i samband med inloggning gör du i den identitetsutfärdare som du använder för att logga in. Dessa uppgifter rättas i tjänsten vid första inloggningen efter att personuppgifterna är rättade i identitetsutfärdaren.

Rensning av personuppgifter

Hantering för inaktivering och gallring av användarkonton vid Linnéuniversitetet finns beskrivet i dokumentet kontoreglerna för Linnéuniversitetet.

https://lnu.se/medarbetare/styrning-och-regelverk/styrdokument/

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter är Linnéuniversitetet, Sverige, 0772-28 80 00 alternativt info@lnu.se.

Har du frågor om hur personuppgifter hanteras inom tjänsten tag kontakt med info@lnu.se.

Kontaktuppgifter till Linnéuniveristetets dataskyddsombud finns på https://lnu.se/medarbetare/stod-och-service/forvaltningsrattsliga-fragor/dataskyddsforordningen-gdpr/ .

GÉANT Data Protection Code of Conduct

Denna tjänst följer det internationella ramverket GÉANT Data Protection Code of Conduct (http://www.geant.net/uri/dataprotection-code-of-conduct/v1) för överföring av personuppgifter från identitetsutfärdare till tjänsten. Ramverket är avsett för tjänster i Sverige, EU och EES som används inom forskning och högre utbildning.